HALAdagen2013                                    

Start
Uppåt
HALAspelen2013
HALAdagsbrunch2013
HALAdagsRelax2013
HALApresident2013
HDalgoritmen2013

©HALAakademin presenterar stolt - Allt en MEF behöver veta om:
©HALAdagen2013™®
Official Trademark since 1987
 

V
The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...   The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...

 


Göteborg, 2013-11-09

Traditionsstarkt i November. Ministrar och övriga föredömen samlas i distriktets centrum. Efter en välorganiserad fordonskolonn genom tät och gråregnig stadstrafik, rakt söderut, utmed Europaväg #6, gick dom mytomspunna HALAspelen2013 av stapeln. Dom spetsigaste någonsin.

Efter ännu en rask, fuktig och kort fordonskolonn genom småstadens lördags-rusning, serverades
pubbrunch med en variation av tillbehör. Ny förflyttning - denna gång rakt norrut, utmed samma trafikled, till en för ögat, först diskret, men sedan fullkomligt formidabel spa-relax, med förnödenheter som bara en MEF kan önska.

Lite senare - på en samlingslokal i stadens mitt, utsågs en
ny verkställande HALAledning med stadgeenlig noggrannhet. När natten sedan föll satt flertalet föredömen på den Flygande tunnan, bland festprissar, levande ljus och skummande pilsner.

Högtidsdagen blev den bästa någonsin.      Nästa expedition diskuterades.

 

 

Start Uppåt HALAdagen2021 HALAdagen2020 HALAdagen2019 HALAdagen2018 HALAdagen2017 HALAdagen2016 HALAdagen2015 HALAdagen2013 HALAdagen2012 HALAdagen2011 HALAdagen2010 HALAdagen2009 HALAdagen2008 HALAdagen2007 HALAdagen2006 HALAdagen2005 HALAdagen2004 HALAdagen2003 HALAdagen2002 ©HALAspelen HALApresidenter HALAgärningen