HALAdagen2009                                    

Start
Uppåt
HALAbrunch2009
HALAspelen2009
HALAjulbord2009
HALArelax2009
HALApop2009
HALAgoa2009
Inför HD2009

©HALAakademin presenterar stolt - Allt en MEF behöver veta om:
©HALAdagen2009™®
Official Trademark since 1987
 


The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...   The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...

 
Göteborg, 2009-12-12
November byttes mot December. 11:26 byttes mot 12:26. 12 månader mot 13.  Expeditionen samlades troget i stadens centrum. JUL och HALAtrivsel blandades till en smakfull cocktail. Sport och Pop fick stor plats. Ny historia skrevs. Varumärket vårdas.
 
Gothenburg, 2009-12-12
November was changed to December. 11:26 was changed to 12:26. 12 months to 13. HALA expedition came together faithfully in the city center. Christmas and HALA comfort blended into a tasty cocktail. Sports and Pop got a lot of space. New history were written. Brand values.
 
   

Start Uppåt HALAdagen2021 HALAdagen2020 HALAdagen2019 HALAdagen2018 HALAdagen2017 HALAdagen2016 HALAdagen2015 HALAdagen2013 HALAdagen2012 HALAdagen2011 HALAdagen2010 HALAdagen2009 HALAdagen2008 HALAdagen2007 HALAdagen2006 HALAdagen2005 HALAdagen2004 HALAdagen2003 HALAdagen2002 ©HALAspelen HALApresidenter HALAgärningen