HALAdagen2021                                    

Start
Uppåt
HALAspelen2021


©HALAakademin presenterar stolt
- Allt
en MEF behöver veta om:
 
©HALAdagen2021™®
Official Trademark since 1987


 


 Göteborg, 2021-11-13

Traditionsstarkt i November. För 34rdje året i rad. Ministrar, Eleganter och övriga Föredömen samlas fysiskt - efter en lång period av digitala och covid19-fria möten. Dags för det 36'e verksamhetsårets bokslut. Efter en välorganiserad samling i stadens centrala delar, i en för årstiden gråmulen men frisk lördag, vidtog HALAbrunchen2021, denna gång i spansk anda. Efterföljande HALAspelen2021 nådde oanade höjder - långt under marknivå. Festligheterna fortsatte enligt stadgan med sedvanliga utnämningar samt HALAdemokratiska val. Högtidsdagen blev den bästa någonsin.  

 

 

Start Uppåt HALAdagen2021 HALAdagen2020 HALAdagen2019 HALAdagen2018 HALAdagen2017 HALAdagen2016 HALAdagen2015 HALAdagen2013 HALAdagen2012 HALAdagen2011 HALAdagen2010 HALAdagen2009 HALAdagen2008 HALAdagen2007 HALAdagen2006 HALAdagen2005 HALAdagen2004 HALAdagen2003 HALAdagen2002 ©HALAspelen HALApresidenter HALAgärningen