HALAdagen2011                                    

Start
Uppåt
HALAview2011
HALAspelen2011
HALArelax2011
HALApresidenter2012
Inför HD2011

©HALAakademin presenterar stolt - Allt en MEF behöver veta om:
©HALAdagen2011™®
Official Trademark since 1987
 

V
The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...   The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...

 

Göteborg, 2011-11-12

Traditionsstarkt i November. Ministrar och övriga föredömen samlas i distriktets centrum.  Startade vid havsnivå, och förflyttades snabbt till svindlande höjder. Tid för elit idrott var schemalagd - så även tid för avkoppling och god mat. Den godaste maten i mannaminne. En ny ledning valdes under sedvanliga våndor...

Nästa expedition diskuterades.
Högtidsdagen blev den bästa någonsin.  

(filmen  "©HALAdagen2011™® the Movie.com" är under framkallning

 

Start Uppåt HALAdagen2021 HALAdagen2020 HALAdagen2019 HALAdagen2018 HALAdagen2017 HALAdagen2016 HALAdagen2015 HALAdagen2013 HALAdagen2012 HALAdagen2011 HALAdagen2010 HALAdagen2009 HALAdagen2008 HALAdagen2007 HALAdagen2006 HALAdagen2005 HALAdagen2004 HALAdagen2003 HALAdagen2002 ©HALAspelen HALApresidenter HALAgärningen