HALAdagen2010                                    

Start
Uppåt
HALAdagsdelegater
HALAbrunch10
HALAspelen2010
HALArelax2010
HALAblues
HALApresident2011
Inför HD2010

©HALAakademin presenterar stolt - Allt en MEF behöver veta om:
©HALAdagen2010™®
Official Trademark since 1987
 

V
The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...   The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...  The FellowShip HALA HALA Björk and The Sandals on it's 25th year on air since 1985...

 
Göteborg, 2010-11-13. Traditionsstarkt i November. 25te verksamhetsåret i obruten svit. Starttid byttes tillfälligt från 11:26 till 11:15. Ministrar, Forskare och övrig högadel samlas troget i distriktets centrum. Ny historia skrevs. Innovativ agenda. Nya Varumärken skapades. Blues på menyn. Nästa expedition mot Kodelongerna planerades. "Trivsel-brandet" vårdades...

Go:teborg, 2010-11-13 Traditionally strong in November. 25th year of unbroken activities. Start time changed temporarily 11:26 to 11:15. Ministers, Scientists and other nobility gathered faithful in the district center. New history was written. Innovative agenda. New Brands was created. Blues on the menu. Kodelongerna discussed. Comfortbrand was being treated gently...
 

Start Uppåt HALAdagen2021 HALAdagen2020 HALAdagen2019 HALAdagen2018 HALAdagen2017 HALAdagen2016 HALAdagen2015 HALAdagen2013 HALAdagen2012 HALAdagen2011 HALAdagen2010 HALAdagen2009 HALAdagen2008 HALAdagen2007 HALAdagen2006 HALAdagen2005 HALAdagen2004 HALAdagen2003 HALAdagen2002 ©HALAspelen HALApresidenter HALAgärningen