Inför HALAdagen2007                                    

Start
Uppåt
Valkampanj2007
Algoritm2007


Göteborg 2007-11-10

Dear members of HALA HALA björk,
 
Of course there will be a HALAdag 2007, the best ever. More information will follow, but one thing is for sure. The HALAdag will, as always, start at Barken Viking, 10th of November at 11.26 am.
 
/Gregor O´HALA
 
   
   
   

Start Uppåt TheMovie2007 HALAdagssamling2007 HALAdagsDelegater2007 HALAspelen2007 HALAbrunch Relax2007 Presidentval2007 Inför HALAdagen2007