HALAhalvdan2017                                    

Start
Uppåt
Jakten på Kodelongerna 2

 

©HALAakademin presenterar stolt
Allt en MEF behöver veta om den 14onde  HALAhalvdan´
©HALAhalvdan2017™®
Official Trademark since 2004
 


Premiär på Jakten på Kodelongerna 2.0 The Movie

(klick film logo to start)

  

 

Göteborg, SydVäst, 2017-06-06
Sällskapets ideella forskargrupp letar envist vidare efter spår och lämningar tillhörande den försvunna kontinenten och tillika mytomspunna territoriet - Kodelongerna. Omfattande resurser har förbrukats i jakten. Extra besvärande är att kontinenten försvann under, ännu så länge, ouppklarade omständigheter.

Årets expedition, den 14  i ordningen, genomfördes i mustigt försommarväder med frisk frånlandsvind och god sikt samt acceptabel våghöjd. Vinden, fram på kvällen, avtagande, vridande åt andra hållet.

Befälhavaren styrde expeditionsfartyget i rasande hastighet, i nordvästlig riktning och sällskapet fann, efter noggranna inmätningar, påfrestande dagsmarscher, prövande bergklättring och betydande pendelutslag, så småningom välbevarande rester av territoriets karaktäristiska yttre ringmur. Detta ingav hopp om fler fynd inom en snar framtid. Annars var resultatet, enligt traditionen - halvdant...

Parallellt med fältarbetet, pågår sedan en tid tillbaka, en smutsig kamp mellan de största globala filmbolagsjättarna, om rättigheterna till dokumentärmaterialet från gruppens expeditioner. Konflikten går inte längre att undanhålla allmänheten efter att det läckt ut via sociala medier under våren. Ett faktum som dock sällskapets forskargrupp tar med ro. "Nej, något kommersiellt jippo blir det inte tal om", säger en i sällskapet, som fortsätter "..Nej, miljonerna får vara! Inget som intresserar någon av oss..." säger medlemmen, som vill vara anonym, innan han återupptar lunchen, som förövrigt bestod av Sillbullar med Korintsås... (reds anm.)

Just nu tittar man bara framåt och det obekräftade ryktet säger att det skissas förbrilt på ritborden, i detta nu, bakom lykta dörrar med nödvändigt hemlighetsmakeri, på nästa framstöt. Det dröjer dock ytterligare en tid innan några detaljer kan publiceras. Den årliga presskonferensen inför världens TV kameror äger som vanligt rum under våren. Vi får ge oss till tåls...

 

 
Fler illustrationer från fynden på senaste expeditionsresan finns tillgängliga för medlemmarna på sällskapets  facebook sida (sluten grupp).  
   

 

 

Start Uppåt HALAhalvdan2017 HALAhalvdan2014 HALAhalvdan2013 HALAhalvdan2012 HALAhalvdan2011 HALAhalvdan2010 HALAhalvdan2009 HALAhalvdan2008 HALAhalvdan2007 HALAhalvdan2006 HALAhalvdan2005 HALAhalvdan2004 HALAforskning