HALAforskning2019                                    

Start
Uppåt


ISMF drar vidare under 2019 - Efter oändliga strapatser nåddes under
dagen området för den ännu oritade delen av kartan. Bristen på syrgas
gjorde sig gällande. Bärarna gav upp en efter en. Men i horisonten kan vi nu ana...


...att lokalbefolkningen i generationer hjälpts åt att lägga ut villospår för
profithungriga expeditioner från väst...


...genom att bland annat tilldela oss special fordon för hög höjd av synnerligen
tvivelaktig sort, därför fann vi de nödvändigt att införskaffa det bästa trakten
kunde erbjuda i form av robust och ekologiskt transport alternativ för att kunna
fortsätta färden österut...


...men innan vi visste ordet av, hade försprånget krympt och vi insåg nu att flera
av dom konkurrerande expeditionerna hade dragit nytta av vår fördröjning och
några av dessa var nu hack i häl. Fördömt! Nu var goda råd dyra..


..det blev därför nödvändigt att ta tillbaka försprånget med hjälp av luftburet fortskaffningsmedel...


...för att fortsätta färden mot Kodelongerna - allt i Spyros Marinatos omtalade fotspår...
 

 

  
 

Start Uppåt HALAforskning2018 HALAforskning2019