HALAhalvdan2009                                    

Start
Uppåt
HHD2009 - 1
HHD2009 - 2
HHD2009 - 3
HHD2009 - 4
Inför HALAhalvdan2009

©HALAakademin presenterar stolt
Allt en MEF behöver veta om den sjätte HALAhalvdan´
©HALAhalvdan2009™®
Official Trademark since 2004
 

Göteborg, Väster, 2009-05-29
Sällskapet har under åren lagt omfattande resurser på att finna det mytomspunna territoriet Kodelongerna. Inför varje forskningsresa har övertygelsen varit stor på att just denna resa ska resultera i återupptäckten. Spänningen steg inför årets expedition. Förtrupper hade fått indikationer på likheter med de historiska beskrivningarna av området...

  [Ett välvårdat varumärke för trivsel]

 

                               ©HALAhalvdan2009 The Movie™®

 
Gothenburg, West, 2009-05-29
The society has over the years, spent extensive resources to find the mythical territory Kodelongerna. Before any research has been high on the belief that this trip will result in the re-discovery. Vanguard received indications of similarities with the historical descriptions of the site...
 
   

Start Uppåt HALAhalvdan2017 HALAhalvdan2014 HALAhalvdan2013 HALAhalvdan2012 HALAhalvdan2011 HALAhalvdan2010 HALAhalvdan2009 HALAhalvdan2008 HALAhalvdan2007 HALAhalvdan2006 HALAhalvdan2005 HALAhalvdan2004 HALAforskning